Day

juni 5, 2020
Hieronder vindt u vier stellingen en een vraag die wij graag aan de G50 willen voorleggen. Invullen van deze enquête neemt niet meer dan 3 minuten van uw tijd in beslag. De ontvangen antwoorden worden door ons anoniem verwerkt en worden op korte termijn met u gedeeld. Geef bij de stellingen aan in hoeverre deze...
Read More