I´M BINCK Festival 2016

De vierde editie van het eigenzinnige I’M BINCK FESTIVAL in Den Haag neemt je een lekker lang weekend mee naar de Binckhorst als test site voor de toekomst. Lokale makers, ondernemers en bedrijven laten zien wat zij bedenken, doen en innoveren!

Ook TheLabs maakt deel uit van het unieke I’M BINCK FESTIVAL programma met twee inspirerende sessies op zaterdag 8 oktober a.s. Deze sessies zullen plaatsvinden om resp. 13.30 uur en 15.00 uur in MeetingLab, Zonweg 90 Den Haag. Je bent van harte uitgenodigd om één of beide sessies te komen bezoeken! De toegang is gratis.


Competitie of samenwerken? | 13.30 – 14.30 uur

Je merkt het aan alles. De maatschappij is aan het kantelen. In ‘The Internet of things’ knoopt alles en iedereen aan elkaar, de hele wereld wordt een groot allesomvattend netwerk. Zonder formele hiërarchie. Wat betekent dit voor jou? En wat betekent het voor begrippen als competitie, ambitie, concurrentiestrijd, race naar de top, succes? In de vorm van een PUBKWIS, gaat Jos Ahlers (partner van TheLabs) hierover met jou van gedachten wisselen.

Succesvol samenwerken in netwerken | 15.00 – 16.00 uur

Om in deze snel veranderende wereld overeind te blijven is het creëren van integrale samenwerkingsverbanden essentieel. Levende netwerkorganisaties, zonder oude structuren en hiërarchieën. Die zijn er niet zomaar en ontplooien zich niet vanzelf. In 9 stappen laat Jos Ahlers zien hoe dat werkt!


Heb je een vraag over deze uitnodiging of het I’M BINCK FESTIVAL, stuur een e-mail naar contact@thelabs.nl